Over ons

Deze website valt niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de vorige website met dezelfde naam.

Doel van deze site

1) Informatie geven over besnijdenis, die verder gaat dan het puur medische gedeelte, zonder extreme standpunten in te nemen, zoals vaak gebeurt op bijvoorbeeld de (vaak Amerikaanse) pro- en vooral anti-besnijdenis sites.

2) Uitwisseling van ervaringen mogelijk maken.

Verantwoording

Deze site wil het onderwerp besnijdenis op een positieve wijze benaderen. Wij zijn er ons echter van bewust dat rond de beeldvorming omtrent besnijdenis subjectieve factoren een grote rol spelen. Daarom raden we iedereen aan, die een beslissing over een besnijdenis wil nemen, van tevoren informatie uit meerdere bronnen te putten.
Wij hebben getracht de medische informatie zo objectief mogelijk en met grote zorgvuldigheid weer te geven.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de op deze website verstrekte informatie, noch ten aanzien van de op basis van deze informatie door de webbezoeker al dan niet genomen besluiten.
Wij willen de webbezoeker er ook op wijzen dat hij/zij ten allen tijde medisch advies dient in te winnen, indien daarvoor een aanleiding bestaat.

Kopierecht

Overname van tekst en afbeeldingen uit deze site met als doel het afdrukken op papier voor niet-commerciële doeleinden, is toegestaan. Overname van tekst en afbeeldingen uit deze site voor andere doeleinden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming.

Contact

Uw vragen, opmerkingen of mededelingen kunt u ons mailen via het contactformulier.